8

Detailplaneeringute koostamine

Planeeringute koostamisel peame silmas jätkusuutliku elukeskkonna loomist ning hea arhitektuuri lõimimist keskkonda.

Detailplaneeringu olemus võib olla väga erinev – oleme koostanud hulgaliselt elamukvartalite, aga ka väga spetsiifiliste ehitiste planeeringulahendusi: nt tööstuspargid, mitmekümnete hektarite suurused ladustamisplatsid, 100 ha kõrgepingeliinid ja alajaamad, spordihoonete ja koolide planeeringud ning nt tanklate planeeringud. Põnevateks väljakutseteks on olnud ka rekreatsioonialade ja keerulisemate mastaapsete alade maastikukujundus.

Tutvu meie tehtud töödega